|


Обяви

  • Забранено е публикуването на обяви с нецензурно и обидно съдържание.
  • Не пускайте една и съща обява по няколко пъти в една и съща категория.
  • Пускайте обявите в съответстващи на съдържанието им категории. Ако такива липсват - предложете ги за добавяне.
  • Публикуването на обявите на кирилица е препоръчително не само като изисквания на сайта, но и за самите податели.
  • Изписвайте изреченията и думите с малки и главни букви, а не само с малки или само с главни.
  • Екипът на "Страна" не носи отговорност за съдържанието на обявите в този сайт, както и за снимките, публикувани към тях. Тя се поема изцяло от подателите.
  • © 2007-2020 СТРАНА