|


Първа страница arrow ОБЯВИ

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД

Вижте всички обяви от investconsultgroup
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

КУПУВАМЕ АД ЕАД-Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.
Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски акции, без да отговарят с личното си имущество.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.


Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.

PRETOR GROUP INC.

За контакти от цялата страна - тел. 0892918797

Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
vipbgportal.blogspot.com/
Цена: 0
Контакт:
PRETOR GROUP
0892918797
България
Email: pretor9@abv.bg
PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД


© 2007-2020 СТРАНА