|


Първа страница arrow КАТАЛОГ arrow Услугиarrow Счетоводни и одиторски дейности

Каталог

Счетоводни и одиторски дейности

Записи
В тази категория има 16 записа.Добавяне на запис

Благодарение на опита си Митев и Син Консултинг предоставят най-високо качество на одита и счетоводните услуги, които извършват. Запознайте се отблизо с тяхната дейност.

Счетоводни услуги София предлага комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица.Изготвяне на всякакъв вид счетоводни документи,справки и информация за нуждите на клиента и НАП,НОИ,НСИ.Богата гама счетоводни услуги.

ж.к. Дружба 1, София

Счетоводна къща "Терзиев и Ко", гр.София, ж.к. Дружба 1 Счетоводни услуги от Служебната Бележка до Баланса на Вашата фирма. Годишно приключване, попълване и подаване на всички документи на юридически и физически лица. Абонаментни и еднократни счетоводни услуги с гаранция за отлично качество. ЖЕЛАНОТО ОТ ВАС КАЧЕСТВОТО Е ПО-ВИСОКО ОТ ЦЕНАТА http://terzieviko.bg/ Price 25EUR

Счетоводната къща Консултинг Комерс предлага счетоводни услуги и консултации на средни и големи фирми на територията на страната и извън нея. Предлагат качество и коректност. Текуща счетоводна обработка, следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата. Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.

ул. Божидар Здравков 19А, Пловдив

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - Счетоводно обслужване на физически и юридически лица , изготване на годишни финансови отчети: • Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти. • Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност. • Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път. • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период. • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет - Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти.

Резултати 11 - 15 от 16
VIP записи

НБУ - Нов Български...

Категория: Висши учебни заведения


American University in...

Категория: Висши учебни заведения

Всички категории
Добавяне на запис
Нови записи
Актуализирани записи
VIP записи
Популярни записи
Записи с най-високи оценки
Нови в каталога

Хамали Студенти...

Категория: Услуги - товаро-разтоварни© 2007-2020 СТРАНА