Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.

В новинарските рубрики

В момента има 53 посетителя в сайта
BG Новини Бизнес Президентът опростил 473 хил. лв. на 221 граждани
Президентът опростил 473 хил. лв. на 221 граждани
Четвъртък, 11 Август 2016г. 04:20ч.
Президентът опростил 473 хил. лв. на 221 граждани
В това число са 333 957,18 лева главница и 138 576,47 лева лихва, съобщи председателят на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания /КОНДВ/ Пламен Конов в отчет за дейността й за периода от май 2012 г. до 1 юли 2016 година.

КОНДВ е помощен орган към президента при упражняване на неговите правомощия по чл. 98, т. 12 от Конституцията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания направи днес равносметка на работата си.

Основните случаи за искане за опрощаване на несъбираеми държавни вземания произлизат от обезщетенията за отглеждане на малко дете. Тенденцията е броят им да намалява съществено.

Неправилно получените суми като целеви помощи и месечни помощи по Закона за социално подпомагане за този период са 38 броя. Популярният случай е такъв, е хора, които са в тежко материално състояние, но все пак имат някакво съимущество, като например нива от 3 декара. Ефектът е това, че те губят правото си за целеви помощи. Принципът е, че те трябва да върнат полученото като социална помощ.

Други случаи са свързани с опрощаване на дължим данък върху недвижим имот, които са 4 на брой. В тези случаи комисията е била много рестриктивна. Така, Пламен Конов, обясни, че например няма как да са съпричастни със семейство с 4 имота, което твърди, че не може да плаща данъци за тях. Неправилно изплатените суми за пенсии са 16 на брой. Това са получени суми, за които са липсвали основание.

Не са малко случаите, когато единият от съпрузите е починал, а другият продължава да взима пенсията му, каза председателят на КОНДВ.

Според него обаче много повече са случаите на хора, които дължат държавни вземания, но това по никакъв начин не ги тревожи или мотивира да извършат действия по заплащане на вземанията.

Неопростените държавни вземания за периода от май 2012 г. до 1 юли 2016 г. са по молбите на 721 души на обща стойност 10 282 801, 36 лева.

За да се откаже опрощаване водещи са били обстоятелствата за добро материално и имотно състояние на длъжника или членовете на семейството му; налично недвижимо и движимо имущество на длъжника или членове на семейството му; добри месечни доходи за издръжка; работоспособна възраст и добро здравословно състояние, припомнят от КОНДВ.

По своя характер неопростените държавни вземания, произлизат главно от данъци - 111 на брой, само от дължим данък върху недвижими имоти - 50 на брой, данък върху превозни средства - 31 на брой, невнесени глоби и имуществени санкции - 90 на брой. Надвзети суми за пенсии -53 на брой и невнесени здравноосигурителни вноски - 34 на брой. Има хора, които молят за опрощаване на тези вносни, когато комисията винаги е била много затруднена.

Извън обсега на несъбираемите държавни вземания остават вземанията, за които физически лица отправят молби за опрощаване, като неплатени сметки за топлинна енергия, електрическа енергия, топла вода и други комунално-битови услуги. Тук се отнасят и невърнати кредити, неплатени наеми за имоти частна общинска собственост, такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси, каза Конов.

Според него важно е да се разбере от голяма част от молителите, че президентът не може да опрощава всички вземания от молители. Един от популярните ефекти е, когато комисията се сезира с искане за опрощаване на държавно вземане, което е опростено отдавна по давност. Ресурсът, който имаме е напълно достатъчно.

Не бавим преписки повече от 3 дни, категоричен бе председателят на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания.

Какой паспорт Евросоюза получить легче всего

В ушедшем году события развивались слишком стремительно для многих. Возникшие ограничения, запреты, которые называют санкции, усложнили жизнь многим. Внутри стра [ ... ]


Quality Over Quantity: The Best Garage Doors for Long-Term Durability

While it may be tempting to choose a lower-priced garage door, investing in a high-quality, durable door will save you money in the long run. A low-quality door may need to be replaced more frequently, leading to higher expenses over time. Here are some reasons why you should prioritize quality over [ ... ]източник:
 http://dnes.dir.bg/news/prezident-dalgove-kondv-oproshtenie-23587020