Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.

В новинарските рубрики

В момента има 51 посетителя в сайта
BG Новини Автомобили ГЕРБ иска промяна на Закона за движение по пътищата
ГЕРБ иска промяна на Закона за движение по пътищата
Понеделник, 03 Февруари 2014г. 13:52ч.
ГЕРБ иска промяна на Закона за движение по пътищата

„С промени в Закона за движение по пътищата (ЗДП) ще се създаде правна уредба за извършването на дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства. В момента, в България липсва такава, въпреки че през изминалите години законодателството ни е променяно неколкократно в различни посоки. През 2002 г. с промени в Закона за движението по пътищата дейността по извършване на ремонти, техническо обслужване на ППС е изключена от обхвата на закона. През 2011 г. отново с промяна, този път в Закона за занаятите автомонтьрството и автосервизните услуги отпадат от списъка на занаятите, с което тези дейности към настоящия момент не попадат в обхвата на нито един действащ нормативен акт. ”. Това заяви народният представител Иван Вълков от ГЕРБ-Бургас, който заедно с колегата си Ивайло Московски внесоха проект за изменение на досега действащия закон за разглеждане в НС. В момента законопроектът с мотивите към него е в парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и предстои да бъде разгледан на първо четене.

Според действащото законодателство ремонтите и техническо обслужване на пътните превозни средства се извършват без да са регулирани от държавата. Липсват каквито и да било изисквания за започване на дейността и извършването й, няма контрол върху качеството на ремонта и техническото обслужване. Това крие сериозен риск за безопасността на движението по пътищата. Депутатите от ГЕРБ коментират, че в момента многобройни „легални и нелегални“ сервизи използват неодобрени резервни части и компоненти без гаранция за качество. Това засилва негативната тенденция за влошаване на техническата изправност на все по-голяма част от автомобилния парк в страната. Създадената уредба и извършваният контрол върху периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства не е достатъчна, за да осигури в максимална степен техническата безопасност.

Сред мотивите за промяна на закона са липсата на изисквания към лицата, които извършват ремонтни работи, както и липсата на правила за извършването на самата дейност. Често лицата не притежават необходимата квалификация, знания и умения. Това крие сериозен риск за безопасността на движението по пътищата и прави превозното средство опасно. Същото се отнася и до повредите в периода между 2 периодични прегледа и некачественото им отстраняване

„С промените ще допринесе за събирането на данъци от стопанска дейност, за извършването на която в момента не се плащат никакви данъци. Ще доведе до повишаване спазването на трудовото законодателство. Ефект ще има и за опазването на околната среда от опасни отпадъци, мярка, която не е засегната към настоящия момент при извършването на тази дейност. Със законопроекта регулирането на дейността се извършва чрез регистрация на лицата, извършващи дейности по ремонт и техническо обслужване на ППС, движещи се по пътищата за обществено ползване. В текстовете е разписан редът за издаване на удостоверения за регистрацията от компетентните органи, които ще осъществяват контрола. Предвидени са съответните санкции при нарушаване на определения ред. С предложенията няма да се създаде излишна административна тежест за бизнеса, гражданите и за администрацията, тъй като се предвижда възможно най-лекия от всички регулаторни режими”, коментира бургаският депутат Иван Вълков.

Според вносителите на законопроекта с промените ще се повиши безопасността на движение по пътищата, извършването на ремонт и техническо обслужване няма да попаднат в зоната на т.нар. „сив сектор”. Интересите на потребителите на посочените услуги също ще бъдат защитени.

Quality Over Quantity: The Best Garage Doors for Long-Term Durability

While it may be tempting to choose a lower-priced garage door, investing in a high-quality, durable door will save you money in the long run. A low-quality door may need to be replaced more frequently, leading to higher expenses over time. Here are some reasons why you should prioritize quality over [ ... ]


Какой паспорт Евросоюза получить легче всего

В ушедшем году события развивались слишком стремительно для многих. Возникшие ограничения, запреты, которые называют санкции, усложнили жизнь многим. Внутри стра [ ... ]източник:
 http://fakti.bg/bulgaria/87562-gerb-iska-promana-na-zakona-za-dvijenie-po-patishtata-